Tekemisen, rakentamisen ja taiteellisen ilmaisun taustalla on tavoite kestävästä, luonnollisesta ja ympäristöä kunnioittavasta toiminnasta. Luonto, ilmaisu, aika ja hetki ovat toisiaan tukevia elementtejä, jotka mahdollistavat taidetoiminnan.